Tõe Valguses – Graali Sõnum

Teose „Tõe Valguses“ kolm köidet sisaldavad ühtekokku 168 ettekannet, mis, sisuliselt üksteisele üles ehitatuna, annavad tervikliku pildi loomisest.

Sellesse raamatusse koondatud ettekanded on kirjutatud aastatel 1923 kuni 1938, ent need ei ole tänaseni oma tähendusrikkusest raasugi minetanud. Need ettekanded pakuvad loodusseadustel põhinevat laiapõhjalist maailmakäsitlust, mis juhib lugeja tähelepanu elu varjatud seostele ja pakub seeläbi väärtusliku eluabi.

Teos “Tõe Valguses“ sai maailmakuulsaks eelkõige seeläbi, et see pakub loogilisi vastuseid inimkonna suurtele küsimustele, nagu näiteks elu mõte, saatuse õiglus või elu peale surma. Teos on tõlgitud 22 keelde ja kättesaadav enam kui 90 riigis.

Autori eesmärgiks oli tuua lugeja tõelisele elule lähemale, pakkuda talle väärtuslikke impulsse omaenda isiksuse arendamiseks ja juhtida ta tunnetuse teele, mis hõlmab ka jumalatunnetust. Teosesse „Tõe Valguses“ kogutud ettekanded on seejuures “valguseks ja teejuhiks”, seda sõltumata inimese religioossest meelsusest või
usutunnistusest. Abd-ru-shin ei soovinud luua uut religiooni ega sekti või usulist ühendust.

Teose „Tõe Valguses“ selgitused põhinevad lihtsatel, arusaadavatel loodusseadustel, mis kehtivad nii välismaailmas kui ka hinge siseelus. Need kõnetavad tüüpilisi inimlikke kogemusi, juhivad tähelepanu tugevustele ja nõrkustele ning viitavad varjatud puudustele, aga ka paljudele asjadele, mida argipäev vaimsele arengule pakub. Lugejal on võimalus taasavastada ettekannete sisu omaenda elu kaudu ja tunnetada selle tõelisust. Nii moodustavad vaimsed, tunnetuslikud kogemused koos materiaalsete, loogiliste järeldustega kõikehõlmava, tervikliku maailmapildi, milles ei tehta vahet loodusteaduslikel ja religioossetel tõeotsingutel.

Teos „Tõe Valguses“ kannab teatud mõttes ebatavalist alapealkirja „Graali Sõnum“. Mõistet „graal“ seostatakse tänapäeval enamasti igatsuspiltidega, nagu neid sisaldavad müüdid, saagad ja eelkõige kunstiteosed. Abd-ru-shin selgitab, et see pärand põhineb faktilisel asjaolul, mis on kogu loodu püsimise ja säilimise seisukohast keskse tähtsusega. Samas viitab mõiste „sõnum“ ettekannetega edastatud teadmise erilisele, kõrgele päritolule.

Seejuures kujutatakse teoses „Tõe Valguses“ läbinisti lihtsat teed. Sellel ei ole midagi tegemist müstika või esoteerilise osavõtmatusega, see-eest esitab see sarnaselt algsele Jeesuse õpetusele märkimisväärseid nõudmisi. Sest arendama ei pea mitte ainult iseseisvat, eelarvamustevaba, materiaalset mõtlemist, vaid eelkõige „kindlat tahet teha head“. Selline iseendaga töötamine ja lähikonna teenimine võib aidata inimesel jõuda vaimse küpsuseni.

Siin mõningad paljudest olulistest teemadest, mille kohta pakub teos „Tõe Valguses“ detailseid vastuseid:

  • vastutus ja saatus/karma,
  • surm ja korduv maapealne elu/reinkarnatsioon,
  • pattulangemine ja pärispatt,
  • ülevaade siin- ja sealpoolsusest,
  • Looja armulisus ja armastus,
  • keha, hing ja vaim,
  • Jumala poeg ja Inimese poeg.