Andmekaitse

1.1 Veebilehe www.graali-sonum.org ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamisele kohaldub alljärgnev andmekaitsedeklaratsioon. Seda veebilehte pakub Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Saksamaa, e-posti aadress info@nullgral.de, kes on vastutav töötleja EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses

1.2 Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks tähtis eelkõige seoses isikuõiguste säilitamisega andmete töötlemisel. Järgnevalt kirjeldame, kuidas meie veebilehe kasutamise käigus kogutakse isikuandmeid. Isikuandmed on kõik andmed, mis on otseselt teiega seostatavad, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, kasutuskäitumine.

2. Andmete automaatne kogumine ja töötlemine veebilehitsejas

2.1 Nagu kõik veebilehed, kogume ka meie oma serveri logifailidesse automatiseeritult ja ajutiselt andmeid, mille veebilehitseja meile edastab, välja arvatud juhul, kui olete selle keelanud. Kui soovite meie veebilehte külastada, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et kuvada teile meie veebilehte ning tagada selle stabiilsus ja turvalisus (õiguslik alus: GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f):

  • päringu esitanud arvuti IP-aadress
  • kliendi failipäring
  • http-vastuse kood
  • veebileht, millelt te meid külastate (suunaja URL)
  • serveripäringu kellaaeg
  • veebilehitseja tüüp ja versioon
  • päringu teinud arvuti operatsioonisüsteem

Serveri logifaile ei analüüsita isikulises seoses. Neid andmeid ei saa pakkuja ühelgi ajahetkel seostada konkreetse isikuga. Neid andmeid ei seostata teiste andmeallikatega, välja arvatud juhul, kui annate selleks nõusoleku, nt uudiskirja tellimisel (vt selle kohta pkt 3.2).

2.2 Kasutame oma veebilehe analüüsimiseks ja regulaarseks parandamiseks enda analüüsitööriista Matomo. Selle kaudu saadud statistika alusel saame parandada oma pakkumist ning selle teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks muuta. Matomo kasutamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 p f.

Analüüsimiseks salvestatakse teie arvutisse küpsised (selle kohta vt täpsemat infot pkt 5). Vastutav töötleja salvestab selliselt kogutud teabe ainult oma Saksamaal asuvasse serverisse. Analüüsimist saab seadistada küpsiste kustutamise ja uute küpsiste salvestamise keelamisega. Kui keelate küpsiste salvestamise, ei pruugi see veebileht täielikult toimida. Küpsiste salvestamise saate keelata oma veebibrauseris. Matomo kasutamise saate keelata, tühjendades järgmise märkeruudu ja aktiveerides keelamisplugina:

Sellel veebilehel kasutatakse Matomot laiendusega „AnonymizeIP“. Nii töödeldakse IP-aadresse lühendatult, nii saab välistada otsese seostamise konkreetse isikuga. Matomo abil teie veebibrauserist edastatud IP-aadressi ei seostata teiste meie poolt kogutavate andmetega.

2.3 Google Maps

Kasutame sellel veebilehel Google Mapsi. Nii saame teile kuvada otse veebilehel interaktiivseid kaarte ning võimaldada kaardifunktsiooni mugavat kasutamist. Google Mapsi kasutamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 p f.

Veebilehe külastamisel saab Google andmeid selle kohta, et olete avanud meie veebilehel mõne alamlehe. Lisaks edastatakse selle deklaratsiooni pkt 2.1 nimetatud andmed. See toimub sõltumata sellest, kas olete sisse loginud Google’i kasutajakontole või mitte. Kui olete Google’i kontole loginud, seostatakse teie andmed vahetult teie kontoga. Kui te ei soovi seostamist oma profiiliga, peate end enne nupu vajutamist välja logima. Google salvestab teie andmed kasutajaprofiilina ning kasutab neid oma veebilehe reklaami, turu-uuringute ja/või vajaduspõhiseks kujundamiseks. Selline analüüsimine toimub eelkõige vajaduspõhise reklaami pakkumiseks (ka mitte sisseloginud kasutajatele) ning sotsiaalvõrgustiku teiste kasutajate teavitamiseks teie tegevusest meie veebilehel. Teil on õigus selliste kasutajaprofiilide koostamine vaidlustada; selleks peate pöörduma Google’i poole.

Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja mahu ning andmete töötlemise kohta plugina pakkuja poolt saate pakkuja andmekaitsedeklaratsioonist. Sealt saate ka muud teavet oma vastavate õiguste kohta ning oma privaatsfääri kaitse seadistamise võimaluste kohta: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USA-s ning on liitunud EL-i ja USA vahelise Privacy Shieldi programmiga https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Andmete kogumine ning vabatahtlikult edastatud andmete töötlemine

3.1 Üldine kontaktivõtt

Kui edastate meile oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress) e-posti teel, meie veebilehe kaudu või muul viisil, siis toimub see vabatahtlikkuse alusel. Neid andmeid kasutatakse lepingusuhte töötlemiseks, teie päringute ja tellimuste käsitlemiseks ning meie turu- ja arvamusuuringute läbiviimiseks, samuti posti ja e-posti teel edastatavaks reklaamiks. Muu viisl andmeid ei kasutata, eelkõige ei edastata andmeid kolmandatele isikutele reklaami, turundus- või arvamusuuringute eesmärgil Selle õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktid b ja f.

3.2 Uudiskiri

Kui soovite tellida meie uudiskirja, on meil vaja teie e-posti aadressi ja te võite meile vabatahtlikkuse alusel edastada oma nime. Koos teie e-posti aadressiga kogutakse ja salvestatakse teie veebibrauseri poolt automaatselt edastatud andmed (operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja versioon, suunav URL ja teie IP-aadress). Neid andmeid kasutatakse üksnes teiega suhtlemiseks uudiskirja saatmise eesmärgil. Uudiskirja tellimisega nõustute sellega, et salvestame eespool nimetatud andmed uudiskirja saatmiseks.

Meie uudiskirja tellimiseks kasutame nn kahekordse nõusoleku meetodit. See tähendab, et saadame teile pärast uudiskirja tellimist e-kirja näidatud e-posti aadressile, kus palume teil kinnitada, et soovite uudiskirja saada. Kui te ei kinnita uudiskirja tellimust 14 päeva jooksul, kustutatakse teie andmed. Lisaks salvestame teie IP-aadressi ning tellimise ja kinnitamise aja. Selle eesmärk on tõestada teie tellimust ning vajadusel selgitada teie isikuandmete võimaliku kuritarvitamise asjaolusid. Õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a.

Oma nõusoleku saate igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Nõusoleku saate tagasi võtta, muutes meie uudiskirja lehel uudiskirja sätteid.

4. Edastamine kolmandatele isikutele

4.1 Me ei edasta teie poolt edastatud isikuandmeid kolmandatele isikutele. Edastamine toimub ainult

– juhul, kui olete selleks andnud nõusoleku (vrd pkt 3.2). Andmete kogumisel teatatakse teile saajad või saajate kategooriad;

– teie päringute ja tellimuste käitlemisel ning meie teenuste kasutamisel volitatud alltöövõtjatele, kellele edastatakse ainult konkreetse ülesande täitmiseks vajalikud andmed, mida nad tohivad kasutada ainult ülesande täitmiseks;

– tellimuse andmete töötlemisel kooskõlas GDPR-i artikliga 28 ettevõttevälistele teenusepakkujatele. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud, nad on võtnud kohustuse meie juhiseid ja GDPR-i sätteid täita ning neid kontrollitakse regulaarselt;

– õigusaktides ette nähtud kohustuste raames asutustele, kellel on päringute esitamise õigus.

4.2 Sellel veebilehel kasutatakse sotsiaalpluginaid. Sotsiaalpluginad on veebirakendused, mis ühendavad selle veebisaidi valitud sotsiaalvõrgustikega. Sotsiaalpluginad ei ole vahetult seotud, vaid need tuleb eraldi klõpsuga aktiveerida. Alles pärast aktiveerimist luuakse ühendus sotsiaalvõrgustikuga sõltumata sellest, kas te tegelikult klõpsate sotsiaalpluginal. Selle ühenduse abil saab teie IP-aadressi ja vastava sotsiaalvõrgustiku kasutajaandmed sotsiaalvõrgustikule edastada. Kasutatavate sotsiaalpluginate üksikasjad leiate punktist 6.

5. Küpsised

5.1 Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie veebibrauseri kohalikku vahemällu. Sellel veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseliike, mille mahtu ja toimimist alljärgnevalt selgitatakse:

9. Zodpovedná osoba

S našou zodpovednou osobou sa môžete spojiť nasledovne:

Datenschutzberatung Janthur GmbH
Dirk Janthur
Hedelfinger Straße 12
73734 Esslingen am Neckar

Telefón: +49 (0) 711 / 71530104
Telefax: +49 (0) 711 / 71530105
E-mail: dirk.janthur@nulljanthur.net

– ajutised küpsised (vt pkt 5.2)

– püsiküpsised (vt pkt 5.3).

5.2 Ajutised küpsised kustutatakse veebibrauseri sulgemisel automaatselt. Siia kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Nendes salvestatakse nn seansitunnus, millega saab teie veebibrauseri eri päringuid konkreetse seansiga seostada. Nii tuntakse teie arvuti ära, kui te hiljem uuesti meie veebilehte külastate. Seansiküpsised kustutatakse, kui te välja logite või brauseri sulgete.

5.3 Püsiküpsised kustutatakse automaatselt ettenähtud aja möödumisel, mis võib eri küpsistel olla erinev. Saate küpsiseid oma veebibrauseri turvasätetes igal ajal kustutada.

5.4 Saate brauseri sätteid vastavalt oma soovile seadistada ning näiteks kolmandate isikute küpsised või kõik küpsised keelata. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te kõiki veebilehe funktsioone kasutada saada.

6. Sotsiaalvõrgustikud

6.1 Meie veebilehel on viited sotsiaalvõrgustikele Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Tumblr ja WordPress.com. Tegemist vaid viidetega, mitte sotsiaalpluginatega. Andmete edastamist ei toimu.

6.1 YouTube

Oma videote esitamiseks kasutame videoteenust YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (edaspidi: YouTube). Õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

Kui YouTube’i videod on otse meie veebilehele integreeritud, edastatakse integreeritud YouTube’i videod otse teie brauserile. Samal ajal edastatakse teie brauseri kindlad andmed YouTube’ile. See toimub sõltumata sellest, kas te videol klõpsate või mitte. Me ei saa mõjutada andmete ulatust, mida YouTube sellisel viisil kogub. Meie praeguste teadmiste kohaselt on tegemist järgmiste andmetega, eelkõige integreeritud YouTube’i videote puhul:

  • meie veebilehel külastatud alamleht, kus video asub,
  • teie brauseri kaudu edastatavad üldised andmed (IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, kellaaeg),
  • registreerunud ja sisse loginud YouTube’i ja Google’i kasutajate puhul nende Google’i kasutajatunnus.

Integreeritud YouTube’i videoid saab samuti brauseri lisandmoodulitega keelata, nii et YouTube andmeid ei kogu. Kui olete Google’i kontole loginud, seostatakse teie andmed vahetult teie kontoga. Kui te ei soovi YouTube’is oma profiiliga seostamist, peate end enne nupu vajutamist välja logima. YouTube salvestab teie andmed kasutajaprofiilina ning kasutab neid oma veebilehe reklaami, turu-uuringute ja/või vajaduspõhiseks kujundamiseks. Selline analüüsimine toimub eelkõige vajaduspõhise reklaami pakkumiseks (ka mitte sisseloginud kasutajatele) ning sotsiaalvõrgustiku teiste kasutajate teavitamiseks teie tegevusest meie veebilehel. Teil on õigus selliste kasutajaprofiilide koostamine vaidlustada; selleks peate pöörduma YouTube’i poole.

Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja mahu ning andmete töötlemise kohta YouTube’is saate andmekaitsedeklaratsioonist. Sealt saate ka muud teavet oma õiguste kohta ning oma privaatsfääri kaitse seadistamise võimaluste kohta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USA-s ning on liitunud EL-i ja USA – vahelise Privacy – Shieldi programmiga https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Salvestamise kestus

Teie andmeid kasutatakse ainult nii kaua, kui see on olemasoleva kliendisuhte jaoks vajalik, välja arvatud juhul, kui olete andnud meile nõusoleku või kui meil on andmete töötlemiseks õigustatud huvi. Sellisel juhul töötleme teie andmeid kuni teie nõusoleku tagasivõtmiseni või kuni te meie õigustatud huvi vaidlustate. Sõltumata sellest on meil äri- ja maksuõigusest tulenevalt kohustus salvestada kümneks aastaks teie aadressi-, makse- ja tellimisandmed.

8. Teie õigused

8.1 Teil on meie suhtes seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

– teabe saamise õigus,

– andmete parandamise ja kustutamise õigus,

– andmete töötlemise piiramise õigus

– õigus andmete töötlemine vaidlustada,

– andmete ülekandmise õigus.

Edastage oma kirjalik päring asutusele Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart või e-posti aadressile info@nullgral.de.

8.2 Lisaks on teil õigus esitada andmekaitse järelevalveasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta.