Rahvusvaheline Graali liikumine

„Rahvusvaheline Graali liikumine“ on vaba, usutunnistuseülene mõttekaaslaste ühendus.

Rahvusvaheline Graali liikumine ei ole õigusvõimeline organisatsioon, ühing, millel peab olema liikmeskond, ega ka religioosne ühendus. Graali liikumise puhul on tegemist vaba ühendusega, mõistega, mis koondab idealistlikke püüdlusi elada teose „Tõe Valguses“ vaimus.

www.grailmovement.net