SAATEKS

Side langeb silmadelt, ja usk muutub veendumuseks. Ainult veendumuses on vabanemine ja lunastus!

Ma pöördun ainult nende poole, kes tõsiselt otsivad. Nad peavad suutma ja tahtma kõike siinöeldut asjalikult kontrollida. Religioossed fanaatikud ja sisemise kindluseta unistajad jäägu sellest eemale, sest nad on Tõele kahjulikud. Pahatahtlikud ja eelarvamustega, ebaobjektiivsed lugejad leiavad aga sellest sõnumist tõe ka nende enda kohta.

Sõnum jõuab ainult nendeni, kes kannavad endas veel Tõe sädet ja kelles elab igatsus olla tõeliselt inimene. Kõigile neile saab sellest ka valguseallikas ja tugi. Otseteed viib see välja kogu meie tänapäeva tormlevast kaosest.

Järgnev Sõnum ei too uut religiooni, vaid tahab olla tõrvikuks kõikidele tõsistele kuulajatele ja lugejatele, et aidata neil leida õige tee, mis viiks igatsetud kõrgusteni.

Ainult see saab vaimselt edasi minna, kes selle nimel ise vaeva näeb. Kes kasutab abivahendina teiste valmisvaateid, see käib oma rada eluvõõralt justnagu karkudel, samal ajal kui ta enda terved ihuliikmed on täiesti kasutamata.

Aga niipea, kui ta rakendab ülespoole tõusmiseks julgelt kõiki neid võimeid, mis temas endas tema oma sisemist kutset oodates uinuvad, kasutab ta talle usaldatud annet Looja tahte kohaselt ja võidab mängleva kergusega kõik takistused, mis püüavad teda tema teelt kõrvale juhtida.

Seepärast ärgake! Tõeline usk on ainult veendumuses, ning veendumus tuleb üksnes läbi asjaliku juurdlemise ja halastamatu kontrollimise! Saage elavaks oma Jumala imelises loomingus!

Abd-ru-shin