TÕUS KÕRGEMALE

ÄRGE takerduge ega ekselge, kes te mõistmise poole püüdlete, vaid saage nägijateks!

Igikestva seaduse järgi lasub teil vääramatu heastamiskohustus, mida te ei saa kellegi teise kaela veeretada. Millega te oma mõtete, sõnade või tegude näol end koormate, seda ei saa peale teie enda keegi teine lunastada! Eks oleks ju kogu jumalik õiglus vastasel juhul ainult tühi sõnakõlks, ning koos sellega variseks põrmu ka kõik ülejäänu.

Seepärast tehke end vabaks! Ilma aega viitmata seadke endale eesmärgiks lõpetada ükskord need pealesunnitud heastamised! Lunastuse toob teile siiras püüd headuse, paremuse poole, mis tõeliselt tunnetatud palve läbi saab veelgi suurema jõu!

Ilma ausa, kindla tahtmiseta head teha ei vabane te kunagi. Madalad jõud leiavad siis ikka ja jälle uut toitu, et edasi püsida ja tekitada seega lakkamatult üha uusi heastamisvajadusi, nii et pidevalt uuenedes paistab see teile üheainsa pahe või kannatusena! See on lõputu ahel, mille järjekordne silmus on valmis veel enne, kui olete jõudnud eelmisest vabaneda.

Nii ei tule vabanemist kunagi, sest kogu aeg on vaja midagi heastada. See kohustus hoiab teid nagu ketiga maa küljes kinni ja on üsna suur oht, et langete veelgi sügavamale. Seepärast võtke end lõpuks kokku ja keskenduge heale tahtele, ükskõik kas te viibite alles siinmail või olete oma arusaamise järgi jõudnud juba teisele poole! Pidevalt head soovides peab kõikidele heastamistele ükskord lõpp tulema, sest niimoodi mõtlev ja muidugi ka tegutsev inimene ei anna enam põhjust uuteks heastamisnõudmisteks. Alles siis tuleb vabanemine ja lunastus ning üksnes see avab tee Valguse poole. Kuulake seda hoiatust! Teie jaoks pole olemas mingit muud teed! Mitte kellegi jaoks!

Aga sellega on igaühele ka selgesti öeldud, et kunagi pole liiga hilja. Oma konkreetsed teod tuleb teil muidugi ära klaarida ja välja lunastada, aga sel hetkel, kui te asute tõsiselt headuse poole püüdlema, panete ühtlasi lõpumärgi oma heastamiste ahelale. Võite olla kindlad, et ükskord peab see lõpp tulema, ja koos sellega algab ka teie tõusutee! Rõõmuga võite siis asuda heastama kõike, mis on veel heastada jäänud. Ükskõik mis teile siis veel ette tuleb, see on teie enda hüvanguks ning toob lunastuse ja vabanemishetke üha lähemale.

Kas saate nüüd aru, milles on minu nõuande väärtus? Hoidke oma mõtted puhtad ning soovige kõigest hingest ainult head! Ärge laske end lõdvaks, vaid püüdke selle poole kõigest väest, kogu jõuga! See ülendab teid! See muudab teid ja ka teie ümbruskonda!

Pidage meeles, et iga elu siin maa peal on vaid lühike õppetund ning füüsilisest kehast lahkumisega ei lõpe sugugi teie enda olemine. Teil tuleb igavesti elada või igavesti surra, igavesti õnne nautida või igavesti kannatada!

Kes iganes kujutleb, et maiste matustega on tema jaoks kõik lõppenud ja lõpetatud, see võib selja pöörata ja oma teed minna, sest sellega petab ta ainult iseennast. Kohkunult seisab ta siis ükskord tõega silmitsi … ja peab ikkagi hakkama oma kannatuste rada käima! Tema tõeline mina, jäänud ilma oma füüsilise keha kaitsest, mille tihedus teda enne müürina ümbritses, on siis teiste samalaadsete haardes, kes teda kõvasti kinni hoiavad ja enda poole kisuvad.

Selline inimene on siis täielikult teda ümbritsevate omasuguste mõju all, kus pole mingit valgusmõtet, mis võiks teda äratada ja toetada. Seepärast on tal palju raskem ja tükk aega lausa võimatu tahta midagi paremat, mis võiks teda vabastada ning kõrgemale tõsta. Kõige selle all, mida ta on ise loonud, peab ta nüüd mitmekordselt kannatama.

Siin on ka põhjus, miks edasiminek on siis palju raskem kui maises kehas oleku ajal, kui headus ja kurjus pesitsevad kõrvuti. Selline kooslus on võimalik ainult füüsilise keha kaitse all, sest on ju meie maine elu nagu kool, kus igaühe minale on antud arenguvõimalus vastavalt tema oma vabale tahtele.

Seepärast raputage end juba ükskord ärkvele! Iga mõtte vili tuleb teile endale tagasi, ükskõik kas siin-või sealpool, ja teil endal tuleb seda maitsta! Selle eest ei pääse keegi!

Mida see teile annab, kui püüate tegelikkuse eest nagu jaanalind arglikult pead liiva alla peita? Vaadake parem faktidele julgelt näkku! See teeb teile asja ainult kergemaks, sest siinpoolsuses on võimalik kiiremini edasi minna.

Hakake peale! Aga teadke, et kõik vanad võlad tuleb ära klaarida. Ärge oodake paljude narride kombel, et õnn teile kohe uksest ja aknast sülle langeb. Võibolla on mõnelgi teist tarvis end veel ilmatu pikkadest köidikutest vabastada. Kes aga selle ees kartma lööb, teeb ainult iseendale halba, sest sellest pole pääsu, ja kelleltki ei saa midagi niisama ära võtta. Kõhklemine teeb kogu asja ainult raskemaks, mõnikord aga tükiks ajaks isegi võimatuks.

See peaks igaühte innustama aega viitmata asja juurde asuma, sest tegelik elu algab alles siis, kui astute esimese sammu! Õnn kaasa, kes söandab seda teha, sest sellega hakkab ta end lülihaaval ahelatest lahti päästma. Hiigelhüpetega sööstab ta siis tänutundes edasi ja ületab juubeldades viimasedki takistused, sest ta saab vabaks!

Varasemad eksisammud lasuvad tema teel nagu kivimürakad, nagu müür, mis peab tema edasiliikumist takistama. Neid kive ei lükka keegi tema eest ära. Vastupidi, need laotakse talle hoopis hoolikalt ette, nii et ta saaks nad ära tunda ja ületada, sest kõik tehtud vead tuleb heastada. Aga kui ta on oma headusepüüdlust juba ilmutanud, märkab ta peagi üllatuse ja imetlusega kogu seda armastust, mis teda ennast ümbritseb.

See tee tehakse talle niisama kergeks nagu väikesele lapsele, kelle esimesi samme ema hellalt ja ettevaatlikult toetab. Kui varasemas elukäigus on varjul midagi ängistavat, mida tahaks meelsamini lasta igaveseks unustuse hõlma vajuda, siis äkki ollakse just sellega silmitsi! Tuleb otsustada ja tegutseda! Selline suundumus ilmneb kõikides seostes. Kes usub nüüd hea tahte võitu ning söandab teha esimese sammu, see harutab saatusliku sõlme lahti, pääseb läbi ja on sellest vabastatud.

Kuid vaevalt on üks võlg klaaritud, kui juba järgmine mingil moel välja ilmub, soovides, et ka tema saaks tasutud. Niiviisi ületatakse üksteise järel kõik ahistavad ja pidurdavad tõkked. Milline kergus! See tunne, mida mõnedki teist on kindlasti juba kogenud, pole mingi illusioon, vaid tegelikkuse avaldus. Võlakoormast vabanenud vaim muutub kergemaks ning vaimse gravitatsiooni seaduse kohaselt sööstab kõrgemale, nendesse sfääridesse, kuhu ta oma kerguse tõttu nüüd kuulub.

Nii peab kestma katkematu tõus igatsetud Valguse poole. Pahatahtlikkus tõukab vaimu tagasi ja teeb selle raskemaks, aga heasoovlikkus ainult kiirendab ülesliikumist.

Siingi on Jeesus näidanud teile lihtsa tee, mis ometi viib eksimatult sihile, sest nendes sõnades on sügav tõde: „Armastage oma ligimest nagu iseennast!“

Sellega andis ta vabaduse ja tõusutee võtme, sest mida te iganes teete oma ligimesele, seda teete tegelikult üksnes iseendale! See on vääramatu! Ainult iseendale, sest igaveste seaduste kohaselt tuleb kõik ilmtingimata teile endale tagasi, olgu see hea või halb, kas juba siinilmas või alles sealpool. See tuleb! Niisiis on teile näidatud kõige lihtsam tee, kuidas head tahet mõista ning sellega pihta hakata.

Tehke oma ligimesele head oma olemuse, oma isiksusega, mitte tingimata raha ega asjadega! Muidu ei jääks ju varatutele mingit andmisvõimalust. Teie olemuses, teie eneseandmises, teie suhtumises oma ligimesesse ning talle vabatahtlikult osutatavas tähelepanus ja lugupidamises ongi see armastus, millest Jeesus meile rääkis. On ka see abi, mida te oma ligimesele annate, sest sellega aitate tal ennast muuta ja kõrgemale tõusta, kuna ta saab seeläbi üha tugevamaks.

Selle tagasikiirgus tõstab aga oma mõjuga ka teid ennast kiiresti kõrgemale. See annab teile pidevalt uut jõudu ja te võite hoogsal lennul Valguse poole püüelda …

Vaesed narrid, kes ikka veel küsivad: „Mida see mulle annab, kui ma ennast muudan ja nii paljudest vanadest harjumustest loobun?“ On see siis mõne kaubatehingu sõlmimine? Ja kui ka kogu võit oleks ainult selles, et nad inimestena paremaks, üllamaks saaksid, oleks seegi juba täiesti küllaldane tasu. Aga see on ainult tühine osa! Ma ütlen veel kord – niipea kui keegi hakkab head soovima, seab ta ühtlasi ka lõpumärgi oma heastamiskohustustele, mis tulevad tingimata täita ja millest ta kunagi ei pääse. Selles osas ei saa keegi teine teda asendada.

Taolise otsusega määratud heastamiskohustuste ahela lõpp hakkab peagi paistma. See on väärtus, mida ei suuda üles kaaluda ka kõik selle maailma varandused. Siis võitlete end vabaks nendest orjuse ahelatest, mida te ise endale pidevalt sepistate. Ja siis lõpeb ka kurnav uni. Aeg on juba ärgata!

Jätke see eufooria, mis loob rammestava illusiooni, nagu oleks Õnnistegijalt saadav lunastus lihtsalt garantiikiri, mis lubab teil kogu elu muretult oma isekust orjata, kui te ainult lõpuks usklikuks hakkate, ümber pöörate ning usus Õnnistegijasse ja tema töösse siit ilmast lahkute. Narrid, kes ootavad Loojalt nii viletsat ja vigast tükitööd! See tähendaks ju tõepoolest lausa kurjuse kasvatamist! Mõelge sellele, ja tehke end vabaks!