VOORUSLIKKUS

Vooruslikkus on üks neid mõisteid, mida inimesed on nii uskumatult kitsendanud, et selle tegelikust tähendusest pole peaaegu midagi alles jäänud. Lisaks on selle olemust niivõrd moonutatud, et see on toonud paljudele inimestele asjatut muret ning üsna sageli ka kirjeldamatuid kannatusi.

Küsige kellelt tahes, mis on vooruslikkus, ja mistahes sõnastuses kuulete vastusena ikkagi mingit käsitlust kehalisest süütusest. Igatahes on see ülim, milleni inimeste maine arusaam ulatub.

See näitab veel kord, kui mannetu on inimeste mõttelaad, kui nad on andnud endid mõistuse meelevalda, mis on ise kõik maise ära piiritlenud, sest oma võimete maise päritolu tõttu ei saagi ta kaugemale ulatuda.

Kui lihtne oleks sedasi igaühel lasta end vooruslikuks pidada ja edevas eneseülistuses mõnuledes endast niisugust arvamust kujundada. Aga seeei aita teha ainsatki sammu sirendavate paradiisiaedade, inimvaimu õnnestava lõppeesmärgi poole.

Sellest pole ju mingit kasu, kui inimene hoiab oma füüsilist keha vooruslikuna, aga vaimu rüvetab, sest nii ei suuda ta kunagi mööda neid astmeid edasi liikuda, mis sammhaaval kõrgemale viivad.

Vooruslikkus on midagi muud, kui inimesed arvavad. See on palju avaram ega nõua midagi, mis oleks vastuolus loodusega, sest see oleks eksimus kõikjal toimivate loomeseaduste vastu ja tooks kaasa ainult ebameeldivusi. Vooruslikkus on maine arusaam puhtusest, mis on jumalikmõiste. See on iga inimvaimu püüdlus kehastada jämemateriaalsuses jumaliku enesestmõistetavuse aimatavat peegeldust. Puhtus on jumalik, vooruslikkus aga selle avaldumine inimvaimu läbi, niisiis vaimne ilming, mis võib mõjutada ja peabki kujundama ka maiseid tegusid.

Igale arenenud inimvaimule peaks see põhiline tõdemus olema piisav juhis teel vooruslikkuse poole. Aga oma egoistlike maiste soovide meelevallas ja just nende rahuldamiseks kipuvad inimesed kujutlema endas selliseid omadusi, mis neis tegelikkuses täielikult puuduvad.

Isekus võtab võimust ja lämmatab ka tõeliselt puhta tahte! Inimene ise seda aga kunagi ei tunnista, vaid laseb end rahulikult kaasa minna. Ja kui ta ei suuda end enam millegi muuga õigustada, siis peab ta oma sageli lausa ilmseid kahtlase väärtusega egoistlike soovide rahuldamispüüdlusi lihtsalt saatuse tahteks, millele tuleb paratamatult alistuda.

Seepärast vajab ta veel teistsugust tuge ja juhiseid, mis laseksid tal kogeda ja ära tunda, mis on vooruslikkus tegelikult, nii nagu seda on ette näinud Looja tahe, mille järgi ei tohi midagi olla loodusega vastuolus.

Kõrgemates sfäärides on puhtus tihedalt seotud armastusega. Seepärast ei tule neid ka maises ilmas lahutada, kui nad peavad inimestele õnnistuseks olema.

Kuid armastuski on maa peal ainult mannetu kõverpilt selle tõelisest olemusest, mistõttu ta ei saa enne vastavaid korrektiive liituda puhtusega selle tegelikus tähenduses.

Kõikidele, kes tahavad jõuda vooruslikkuseni, annan ma siinkohal nõu, kuidas inimesed võiksid maistes oludes niiviisi elada, nagu on loomeseadustes ette nähtud ja nagu on järelikult ka Loojale meelepärane:

„Kes mõtleb oma tegudes pidevalt ka sellele, et ta temasse usalduslikult suhtuvale ligimesele kahju ei teeks ega võta ette midagi säärast, mis võiks ligimest hiljem vaevama hakata, see käitub alati just nii, et ta ei koorma oma vaimu, ning teda tuleb seepärast õigusega nimetada vooruslikuks!“

Need lihtsad sõnad võivad õigesti mõistetuna pakkuda igaühele kindlat kaitset ja väljapääsu kõikidest olukordadest ning juhtida inimest tema kõrgesse päriskodusse, valevatesse paradiisiaedadesse. Need sõnad on võtmeks õigele maisele käitumisele, sest nendes on tõeline vooruslikkus.

Jeesus, Jumala Poeg, ütles ju täpselt sedasama:

„Armasta oma ligimest nagu iseennast!“

Kuid ma pean teid hoiatama, et te ei kordaks inimeste vanu vääratusi ega püüaks öeldu mõtet omalt poolt täpsustada voi kuidagi väänata, nii et see sobiks paremini teie egoistlike tahtmistega, rahustaks teid teie eksimustes ning aitaks kaasinimeste tähelepanu uinutada või neid koguni petta.

Võtke neid sõnu nii, nagu nad on tegelikult mõeldud, mitte nagu teile mugavam tundub või teie isekate tahtmistega kokku sobib. Siis on nad teile vahe mõõk, millega suudate võita kogu pimeduse, kui te seda ainult tahate. Laske neil endas tõeliselt elustuda, ning teie maine elu on nagu tänuküllane, juubeldav võit!