1938-1941: Läbi Graali Sõnum, „Ausgabe letzter Hand“

 1. 1920-1926: Brošüür „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1926
 2. 1926-1931: Ajakirjad „Der Ruf“, „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1931
 3. 1931-1938: „Nachklänge zur Gralsbotschaft“, Brošüür „Die Stimme“
 4. 1938-1941: Läbi Graali Sõnum, „Ausgabe letzter Hand“
 5. Kokkuvõte
 6. Lisa
4. Vihik

Juba 1938. aasta lõpus alustas Abd-ru-shin oma ettekannete ülevaatamist, aastatel 1939 kuni 1941 korrastas ta kogu oma loomingu viisil, mida kirjeldas Irmingard Bernhardt oma 15. mai 1956. a avalduses.Schwazi piirkonnakohtule esitatud avalduse koopia::

„Graali sõnumi tekstid toimetas aastatel 1939 kuni 1941 autor, härra Oskar Ernst Bernhardt, isiklikult.

1938. a septembris viis gestaapo meid – härra Oskar Ernst Bernhardti, tema naise Maria Bernhardti, minu venna Alexanderi ja minu – sunniviisiliselt Schlaurothi Görlitzi juures. 1939. a märtsis asusime me gestaapo loal elama Kipsdorfi kuurorti Erzgebirges. Samal aastal alustas härra Oskar Ernst Bernhardt Graali sõnumi tekstide toimetamist. 1941. a mai lõpus oli toimetatud käsikiri trükivalmis.

Parandused hõlmasid mitut laadi muudatusi. Osaliselt oli tegemist kirjavahemärkide parandamisega, sõnade järjekorra muutmisega, tervete lausete või lõikude, mis sisaldasid juba eelnevates lausetes või lõikudes sisalduvate mõtete kordusi, mahatõmbamise või lühendamisega.

Ent ta tõmbas maha ka sõnu, lauseid ja terveid lehekülgi, kui talle tundus, et nendega edasi antud mõtted ei oleks ikkagi inimestele mõistetavad. Seda arvamust mõjutas oluliselt viimastel aastatel enne surma kogetu.

Parandusi tegi Oskar Ernst Bernhardt nii, et võttis ühe selleks ette nähtud Graali sõnumi eksemplari, kirjutas sellesse pliiatsiga oma märkused, tõmbas maha tekstiosi ja tegi märke sinna, kus soovis midagi muuta või lisada. Need muudatused ja täiendused kirjutas ta eraldi paberilehele. Mina kirjutasin need pliiatsiga tehtud märkused, kuna need kustusid kergesti ja ähvardasid muutuda loetamatuks, kirjutusmasinal paberiribadele ümber, kustutasin vastava pliiatsiga kirjutatud teksti Graali sõnumi muudatuste eksemplaris ja lisasin peale kleepides masinal kirjutatud ribad. Leheküljed, millel oli maha tõmmatud pikad lõigud, kleepisin maha tõmmatud teksti ulatuses üle või kirjutasin terve muudetud sõnastusega lehekülje kirjutusmasinal uuesti ja kleepisin raamatusse uue lehekülje.

Kuna muutus ka ettekannete järjestus, tuli ette sedagi, et ettekanne võeti teiste vahelt välja ja lisati raamatusse teises kohas.

Mina viisin kõik muudatused sisse täpselt Graali sõnumi autori juhiste järgi. Ta kontrollis iga muudatust.

See meetod on ka põhjuseks, miks vaid vähestel käsikirja lehtedel on härra Oskar Ernst Bernhardti käsitsi kirjutatud muudatusi.“

Vomperbergis, 15. mail 1956. aastal
Irmingard Bernhardt

Graali sõnumi „Ausgabe letzter Hand“ I. köitesse koondas Abd-ru-shin eelkõige need ettekanded 1931. aasta väljaande järjestuses, mis olid 1937. a ilmunud ajakirjas „Die Stimme“, siiski mitte ilmumise järjekorras. See käib ettekannte „Kult“, „Erstarrung“, „Kindlichkeit“, „Keuschheit“, „Der erste Schritt“, „Rettung! Erlösung!“ ja „Die Sprache des Herrn“ kohta.

Esimese vihiku ettekanne „Das Blutgeheimnis“ lisati III köitesse ettekannete „Der Erdenkörper“ ja „Das Temperament“ vahele.
Ka „Nachklängen zur Gralsbotschaft“ I köite ja üksikettekannete kogumiku ettekanded leidsid koha selles esimeses köites.

See-eest muudeti mõningaid pealkirju. Nii ilmus ettekanne „Ein letztes Wort“ peakirja „Ein notwendiges Wort“ all, ettekanne „Das jüngste Gericht“ sai pealkirjaks „Die Welt“ ja „Der Schrei nach dem Führer“ „Der Schrei nach dem Helfer“ (natsionaalsotsialistid panid süüks mõiste „Führer“ kasutamist).

Graali sõnumi väljaande „Ausgabe letzter Hand“ teine köide sisaldab ülekaalukalt 1931. aasta väljaande ettekandeid, mis olid Irmingard Bernhardti poolt kirjeldatud viisil parandatud. Ettekandeid „Gottessohn und Menschensohn“ ja „Berufen“ Abd-ru-shin uuesti väljaandesse ei võtnud ja need jäid välja nagu ettekanne „Und es erfüllte sich“ ning lõppsõna „Schlußwort“. Lisa, ettekanne „Das Leben“, lõpetab II köite.

Kolmas köide sisaldab neid „Nachklängen zur Gralsbotschaft“ I köite ja üksikettekannete kogumiku ettekandeid, mille Abd-ru-shin oli määranud edasiseks avaldamiseks.

Siia lisati ka ettekanne „Das Blutgeheimnis“ „Stimme“ 1. vihikust. Ettekanne „Wer nun mein Wort nicht kennen will …“ ilmub pealkirja „Der Name“ all. Järelsõna „Wie die Botschaft aufzunehmen ist“ lõpetab III köite.

Viite „Nachklängen zur Gralsbotschaft“ I köite ja nelja üksikettekannete kogumiku ettekannet ei võetud Graali sõnumi köidetesse I, II, III. See puudutab ettekandeid „Der notwendige Ausgleich“, „Jesus und Imanuel“, „Weihnachten“ (ei ole identne „Ausgabe letzter Hand“ III köite ettekandega „Weihnachten“), „Weihnachtsklänge schwingen mahnend durch das All“, „Ich sende Euch!“, „Das Tor wird aufgetan!“, „Die Wunde“, „Neujahr 1935“ ja „Das Opfer“.

 1. 1920-1926: Brošüür „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1926
 2. 1926-1931: Ajakirjad „Der Ruf“, „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1931
 3. 1931-1938: „Nachklänge zur Gralsbotschaft“, Brošüür „Die Stimme“
 4. 1938-1941: Läbi Graali Sõnum, „Ausgabe letzter Hand“
 5. Kokkuvõte
 6. Lisa