Kokkuvõte

 

 1. 1920-1926: Brošüür „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1926
 2. 1926-1931: Ajakirjad „Der Ruf“, „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1931
 3. 1931-1938: „Nachklänge zur Gralsbotschaft“, Brošüür „Die Stimme“
 4. 1938-1941: Läbi Graali Sõnum, „Ausgabe letzter Hand“
 5. Kokkuvõte
 6. Lisa

 

5. Vihik

Kui lugejate seas räägitakse „vanast“ sõnumist, siis tähendab see 1931. aasta „suurt väljaannet“, 1934. aastal ilmunud „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ I köidet ja üksikettekandeid, mis ilmusid kuni 1937. aasta lõpuni (osaliselt ajakirjas „Die Stimme“). Neid võrreldakse Graali sõnumi teosega „Im Lichte der Wahrheit“ I, II, III köide – „Ausgabe letzter Hand“. Seejuures nimetatakse Graali sõnumi teose „Im Lichte der Wahrheit“ 1931. aasta suurt väljaannet sageli kui “tegelikuks” sõnumiks või Graali sõnumi “algseks versiooniks”. Tekib mulje nagu oleks 1931. aasta väljaanne teatud mõttes “valmis kujul taevast kukkunud”, samal ajal kui „Ausgabe letzter Hand“ kujutatakse toimetatud väljaandena, kusjuures tekib ka kahtlus, kas Abd-ru-shin ikka tegi teosesse muudatused ikka ise. Ei nähta ega teata, et ka 1931. aasta „suur väljaanne“ tegi sarnaselt hilisemale „Ausgabe letzter Hand“ läbi arengutee. Abd-ru-shin muutis ka selles „suures väljaandes“ võrrelduna 1926. aasta „väikese ettekandega“ ettekannete järjestust, lisas uusi ettekandeid ja redigeeris teisi (nt õigekiri ja kordused).

1931. a „suure väljaande“ lõppsõnas sõnastas Abd-ru-shin oma vaimse päritolu tunnetamise ja sellega seotud inimeste aitamise missiooni.

Ka kui ta kirjutab seal, et tema, Abd-ru-shin, on oma sõnumi inimestele nüüd tervikuna edastanud, ei tähenda see, et tal ei ole inimestele enam midagi öelda, kuna ta kirjutas seejärel veel palju ettekandeid. Aga sellisel kujul ettekannete sisuga andis ta tolle aja inimestele „aluse“, mis annab neile omakorda võimaluse tunda Graali sõnumis ära Looja poolt inimestele osutatava abi. Alles see andis neile võime mõista ja viia ellu „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ edastatavaid avaldusi.

Ka järelsõna „Wie die Botschaft aufzunehmen ist“ („Nachklänge zur Gralsbotschaft“ I köide) fraasi „… unverändert müßt ihr meine Botschaft lassen …“ („… minu sõnumit ei pea teie mitte muutma …“) kasutatakse sageli argumendina „tõestamaks“, et seda väljaannet ei oleks tohtinud muuta. See märkus puudutab siiski üksnes meid kui kuulajaid ja lugejaid, mitte aga autorit ennast. Tema kui Graali sõnumi tooja võis vormi iseenesestmõistetavalt muuta.

See paranduste tegemise võimalus märgiti selgesõnaliselt ära ka kolmes kirjastustega sõlmitud lepingus, mis sõlmiti Müncheni kirjastuse „Der Ruf “ GmbH ja Abd-ru-shini kui autori vahel 01.10.1930. a, 19.09.1932. a ja 28.01.1935. a:

„Härra Bernhardt kohustub tegema vajalikuks osutuvad trükipoognate parandused ja kontrolli tasuta. Samuti ei kuulu eraldi tasustamisele võimalikud teksti sisseviidavad parandused.“ (28.1.1935)

Graali sõnumi mõistmine ja elluviimine muutus järgnevate aastatega inimeste jaoks üha raskemaks. Ajalugu näitas, et ülekaalukas enamus inimesi valis muu kui Graali sõnumi poolt osutatud tee. Ent mitte ainult enamus inimesi, vaid ka mõned Graali sõnumi pooldajad, kes olid kord juba tunnustanud sõnumit kui eluabi.

Juba 1937. aastal mainis Abd-ru-shin mõningatele usaldusisikutele, et areng muudab vajalikuks ettekannete toimetamise, nagu nähtub neile isikutele saadetud kirjadest ja tehtud avaldustest.

Teksti läbi töötama asus Abd-ru-shin oma sunnitud Kipsdorfi pagenduse ajal. Mõnedel vähestel Graali sõnumi pooldajatel õnnestus vaatamata raskustele teda ja tema perekonda seal külastada. Neile isikutele rääkis ta oma ettekannete toimetamisest ja selgitas, et jagas sõnumi kolme ossa. Mõned nendest isikutest on meenutused neist külastustest hiljem oma avaldustes ja kirjades dokumenteerinud.

Ei ole raske arvata, kui väga Abd-ru-shin pagendamise tõttu kannatas. Sisemised pinged ja tegevuse takistatus põhjustasid pikemas perspektiivis ka kehalisi vaevusi. Ühe haiglasviibimise ajal 1941. aasta novembris ei suutnud arstid leida haiguse füüsilist põhjust ja andsid järele patsiendi soovile pöörduda tagasi “koju” Kipsdorfi. Seal lahkus Abd-ru-shin 1941. aasta 6. detsembri õhtutundidel sellest maailmast. Tema kojupöördumise soovi eesmärgiks oli püüdlus taevalaotuse poole, mis kummub selle maailma kohal.

Peale Abd-ru-shini surma jätkasid tema tööd Maria ja Irmingard Bernhardt. Nad pidid läbi tegema kannatusterohked sõjaaastad enne kui nad said peale sõja lõppu 1945. aastal naasta Vomperbergi, Abd-ru-shini maisesse tegevuspaika.

Mõni aeg hiljem teatasid nad ringkirjas Graali sõnumi poolehoidjatele, et Abd-ru-shin toimetas Kipsdorfi pagenduse aastatel oma sõnumi tekste.

Maria ja Irmingard Bernhardt ei saanud – nagu neile on süüks pandud – kasu Graali sõnumi toimetamise faktist. Neil endal oleks olnud palju lihtsam anda peale sõda välja 1931. aasta „suur väljaanne“ , 1934. aasta „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ ja 1937. aastal ilmunud üksikettekanded „vanal“ kujul! Nad oleksid säästnud end suurest hulgast vaevast, meelehärmist, tagakiusamisest ja ka kuludest.

Nende tegevuse aluseks oli üksnes teadmine, et nad viivad ellu Abd-ru-shini tahet ja levitavad tema sõnumit, nagu tema oma lõpu eel oli määranud.

Ausgabe letzter Hand

 

 1. 1920-1926: Brošüür „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1926
 2. 1926-1931: Ajakirjad „Der Ruf“, „Gralsblätter“, Graali Sõnum Väljaanne 1931
 3. 1931-1938: „Nachklänge zur Gralsbotschaft“, Brošüür „Die Stimme“
 4. 1938-1941: Läbi Graali Sõnum, „Ausgabe letzter Hand“
 5. Kokkuvõte
 6. Lisa